ul. Ks. Klimka, Żory

Imieniny obchodzą

poniedziałek, 18 lipca 2011

Zajęcia plastyczne, rysunek, grafika - kwiaciarnia słowik ART Żory

WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH W ATELIER

(informacja dla rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży)

Grupa dzieci i młodzieży

Zajęcia w każdy czwartek od godz.17.00 do 19.00
Grupa dorosłych
Zajęcia w każdy czwartek 18.00 do 21.00
Instruktor: Monika Cybul – Słowik, tel. 609 170 575


Chcąc kształtować wrażliwość na piękno, rozwijać smak estetyczny, musimy przygotować dziecko w tym kierunku już od wczesnego dzieciństwa.
Zadaniem kółek plastycznych jest rozwijanie wszelkich zdolności ucznia, dzięki czemu kształtuje on swoją osobowość i zwiększa szansę powodzenia w szkole i w życiu. Sztuki plastyczne doskonale wpływają na proces kształtowania osobowości i postawy otwarcia na świat. Ich podstawą są przeróżne działania plastyczne. Dają one dziecku radość poprzez oglądanie, dotykanie, manipulowanie, działanie. Poprzez ćwiczenia plastyczne uczeń okazuje uczucia, wyraża samego siebie, swoją osobowość.

Zajęcia plastyczne pobudzają kreatywność uczniów, odkrywają przyjemność tworzenia. Pomagają też w odpowiedniej promocji prac. Udział w różnorodnych wydarzeniach artystycznych (plenery malarskie, wystawy)  jest bardzo mobilizujący do twórczego działania,  dowartościowuje autorów prac.
Zajęcia uwrażliwiają  młodego człowieka na piękno, rozwijają wyobraźnię podczas samodzielnej pracy i oryginalność myślenia twórczego.
Ponadto staram się zapewnić uczniom na swoich zajęciach:
-         swobodę działania, możliwość prób i doświadczeń oraz eksperymentowania w obrębie  
      danej techniki, (w przypadku młodszych uczniów -nauka poprzez zabawę)
-         zdobycie różnorodnych doświadczeń  w kontaktach ze sztukami plastycznymi,
-         kształcenie  umiejętności i rozwijanie zdolności manualnych,
-         możliwość rozróżnienia zwykłego spostrzegania i widzenia artystycznego,
-         umiejętność nauki obserwacji świata, inspirowania się otaczającą rzeczywistością i własnymi przeżyciami w trakcie tworzenia,
-         rozwijanie potrzeb poznawczych, motywowanie do pogłębiania wiedzy o plastyce,
-         rozwój osobowości twórczej, wyrabianie potrzeby podejmowania aktywnego działania,
-         przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze (plenery, wystawy),
-         wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające podjęcie nauki o kulturze na następnym etapie edukacyjnym (szkoły o profilu plastycznym),
-         możliwość zaprezentowania  swojej emocjonalnej strony charakteru – ekspresja plastyczna jako terapeutyczna rola sztuki.
PODCZAS ZAJĘĆ UCZYMY SIĘ m.in.:
a)      Kompozycji plastycznej na płaszczyźnie:
-         prace rysunkowe (rysunek czarno – biały, ołówkiem, tuszem, węglem oraz barwny pastelami),
-         prace malarskie (farbami plakatowymi, akrylami i temperami),
-         prace technikami mieszanymi (malarsko-rysunkowe) np. kolaż,
-         prace technikami graficznymi (monotypia, frottage).
b)      Projektowanie jako praca wstępna do innych działań plastycznych (szkice).
c)      Realizowanie różnorodnych działań plastycznych np. oprawianie gotowych prac przed wystawą, wykonywanie kart okolicznościowych (np. świątecznych).

METODY NAUKI:
-         pogadanki o sztuce i tajemnicach plastyki,
-         prezentacje reprodukcji i materiałów ilustracyjnych, odnoszących się do omawianych zagadnień (albumy, fotografie),
-         objaśnianie sposobów wykonywania ćwiczeń plastycznych (działania plast. dostosowane są do wieku i możliwości manualnych ucznia),
-         ćwiczenia plastyczne z korektą nauczyciela,
-         ułatwianie znalezienia samodzielnej odpowiedzi poprzez stawianie dodatkowych pytań, naprowadzanie,
-         wspólna ocena i  rozmowa na temat  twórczości warsztatowiczów,
-         motywowanie do pracy,
-         zajęcia odbywają się w pracowni, plenerze (istnieje możliwość spotkania uczniów wraz z rodzicami w galeriach podczas wernisaży, co umożliwi dodatkowo dzieciom kontakt z nowymi tendencjami w sztuce)

Ponadto prowadzę swego rodzaju kronikę pracowni. Wszystkie działania w Atelier systematycznie utrwalam fotografując dzieci i młodzież przy pracy. Uwieczniam również ukończone już prace warsztatowiczów. Pod koniec roku szkolnego każdy uczestnik zajęć otrzymuje pamiątkową płytę CD prezentującą dorobek artystyczny grupy (+  reportaż fotograficzny z udziału dzieci w wystawach, jeżeli takie wydarzenie będzie miało miejsce).


Propozycje rozwiązań edukacyjnych zawarte  w programie nauczania plastyki wynikają z moich różnorodnych doświadczeń zdobytych w trakcie studiów i sześcioletniej pracy pedagogicznej, a także umiejętności nabytych na przestrzeni wieloletniej pracy artystycznej (plenery malarskie, kursy, warsztaty artystyczne).
Na swoich zajęciach uwzględniam rozmaite potrzeby uczniów w procesie twórczym. Postrzegam każdego jako aktywnego i poszukującego młodego twórcę. Z każdą osobą pracuję indywidualnie. Takie podejście ma na celu pogłębianie samodzielności, pomysłowości ucznia zarówno w zakresie ekspresji  plastycznej jak i refleksji na temat dzieł i sensu tworzenia.

Zapraszam rodziców do współpracy a dzieci i młodzież do dobrej zabawy.

mgr Monika Cybul – Słowikowa - instruktor grupy,
opiekun artystyczny i koordynator wszelkich prac związanych z czwartkowymi warsztatami plastycznymi.
Artysta plastyk, pedagog (dyplom z Grafiki warsztatowej na Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, Wydział: Pedagogika Artystyczna z 2003 r.).
Warsztaty z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi prowadzi w Żorach od 6 lat.
Członkini i współzałożycielka Stowarzyszenia Artystycznego Żorskie Plenery.
Duży dorobek artystyczny prezentowany na wielu wystawach w kraju  i za granicą.
Wieloletnia asystentka na warsztatach artystycznych przy żorskich plenerach.
Klaudia, lat 14, pastel


Ania, grupa dorosłych, sepia


w trakcie pracy


grupa dzieci 2011


Jola, grupa dorosłych, technika mieszana


Wanda, grupa dorosłych, rysunek


Ania, grupa dorosłych, pastel


grupa dorosłych